Regulamin

Regulamin

Witamy Państwa serdecznie w mikroKlimacie i życzymy miłego pobytu.

1. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

2. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna, jeśli nie została uiszczona w całości przelewem bankowym, pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 10.00 prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.

3. Rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu zadatku. Gościom nie zostaje zwrócona różnica w cenie, która jest wynikiem skróconego pobytu, późniejszego przyjazdu, rezygnacji z części pobytu niespowodowanych z winy właściciela.

4. Goście mają prawo pozostawienia swojego bagażu w miejscu wskazanym przez gospodarza, do końca ostatniego dnia pobytu, bez dodatkowej opłaty.

5. Pokoje powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.

6. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

7. W budynku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00.

8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. W dniu wyjazdu gość udostępnia wynajmowany pokój właścicielowi domu lub upoważnionej przez niego osobie w celu sprawdzenia jego stanu technicznego. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń, których nie zgłoszono będą dochodzone na drodze mediacji bądź sądowej.

10. Nie ponosimy odpowiedzialności za pieniądze oraz rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach lub na terenie obiektu, a także utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa obiektu.

11. Przekazanie i oddanie pokoju następuje w obecności personelu obiektu po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.

10. W pokojach obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA (dotyczy również łazienek). Palenie dozwolone jest w ogrodzie oraz na balkonach.

12. Z przykrością informujemy, iż w mikroKlimacie nie przyjmujemy gości ze zwierzętami domowymi.

13. Zabronione jest nocowanie w pokoju osób, które nie zostały zameldowane w naszym obiekcie.

14. Zagubienie klucza do wynajętego apartamentu będzie skutkować obciążeniem sprawcy kosztami zagubienia klucza w wysokości 800 zł (kwota poglądowa, zależna od wyceny wykonawcy), wynikającymi z technicznych uwarunkowań systemowych, związanych z realizowanymi przez system warunkami bezpieczeństwa obiektu.

15. Do każdego apartamentu przysługuje jedno miejsce parkingowe na terenie obiektu. Za kolejne pojazdy właściciele zobowiązani będą do uiszczenia opłaty w wysokości 50zł za dobę.

16. Pobieramy kaucję zwrotną w wysokości opłaty za jedną dobę na poczet ewentualnych zniszczeń. Po zakończeniu pobytu, kaucje zwracamy w pełnej kwocie, jeśli w apartamencie nie wyrządzono szkód.

17. Ręczniki i pościel wymieniamy na życzenie klienta przy pobytach powyżej 7 dni.

18. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryb. Złamanie zakazu skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 600 zł na odświeżenie pokoju.

19. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotu kosztów.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Mikroklimat Adam Tokarczyk Jastarnia ul. Kościuszki 1 tel. 692 143 688

Mikroklimat Bożena Tokarczyk Jastarnia ul. Kościuszki 1 tel. 603 887 463

email: rezerwacja@twojmikroklimat.pl

    1. Celem przetwarzania jest:

a. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu w trakcie pobytu.

b. Wywiązanie się z obowiązku opłaty miejscowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Jastarni.

  1. Dane przetwarzane są na podstawie artykułu 6, punkt 1, litera a , b, c, d, oraz f.( prawnie uzasadniony interes administratora: zapewnienie bezpieczeństwa mienia należącego do administratora).
  2. Dane przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy
  3. Osoba której dane dotyczą ma prawo do:a. Dostępu do swoich danych które przetwarza administrator .b. Sprostowanie danych przetwarzanych przez administratora.c. Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególnie nie mówią inaczej.d. Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych.
  4. Odbiorcami danych osobowych są:a. Urząd Miejski w Jastarni w celu uiszczenia opłaty miejscowej.b. Bank w którym konto posiada administrator w celu zaksięgowania wpłat dokonywanych na konto.
  5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE lub organizacji międzynarodowych.

Po zapoznaniu się z regulaminem proszę zarezerwować pobyt w naszym obiekcie.

Regulamin obiektu mikroKlimat podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na niniejszej stronie internetowej www.twojmikroklimat.pl, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta w apartamentach.