Regulamin

Regulamin

Witamy Państwa serdecznie w mikroKlimacie. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości. ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU.

1. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

2. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu w formie gotówki, bardzo prosimy o dotrzymanie tego obowiązku, w przypadku braku zapłaty recepcjonista ma prawo odmówić wydania kluczy dopóty należność nie zostanie uregulowana. Informujemy również, że zadatek nie podlega zwrotowi gdy rezerwacja zostanie anulowana przez gościa, wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Informujemy, że jeżeli Gość skróci pobyt (w trakcie jego trwania) z przyczyn prywatnych, służbowych itp. mikroKlimat nie zwraca kosztów poniesionych przez Gościa i nie pomniejsza należności za rezerwację. Anulacja rezerwacji do 30 dni przed przyjazdem odbywa się bezkosztowo. Rezerwacja anulowana od 30 dni przed przyjazdem skutkuje obowiązkiem zapłaty gościa całej wartości rezerwacji.

3. Goście mają prawo pozostawienia swojego bagażu w miejscu wskazanym przez gospodarza, do końca ostatniego dnia pobytu, bez dodatkowej opłaty.

4. Pokoje powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.

5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

6. W budynku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00.

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. W dniu wyjazdu gość udostępnia wynajmowany pokój właścicielowi domu lub upoważnionej przez niego osobie w celu sprawdzenia jego stanu technicznego. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń, których nie zgłoszono będą dochodzone na drodze mediacji bądź sądowej.

9. Nie ponosimy odpowiedzialności za pieniądze oraz rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach lub na terenie obiektu, a także utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa obiektu.

10. Przekazanie i oddanie pokoju następuje w obecności personelu obiektu po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.

11. W pokojach obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA również e-papierosów (dotyczy również łazienek Deodoryzacja – koszt 1200 zł obciążony zostaje gość). Palenie dozwolone w ogrodzie oraz na balkonach przy zamkniętych drzwiach balkonowych i oknach.

12. Z przykrością informujemy, iż w mikroKlimacie nie przyjmujemy gości ze zwierzętami domowymi.

13. Zabronione jest nocowanie w pokoju osób, które nie zostały zameldowane w naszym obiekcie.

14. W obiekcie obowiązuje absolutny zakaz wnoszenia rowerów/rowerów elektrycznych i hulajnóg do Apartamentów, a także pozostawiania ich na balkonach.

15. Użytkownik roweru/hulajnogi ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne uszkodzenia z jego winy lub też kradzieży, zobowiązuje się również użytkować rower/hulajnogę zgodnie z jego przeznaczeniem.

16. Zagubienie klucza do wynajętego apartamentu będzie skutkować obciążeniem sprawcy kosztami zagubienia klucza w wysokości 1000 zł (kwota poglądowa, zależna od wyceny wykonawcy), wynikającymi z technicznych uwarunkowań systemowych, związanych z realizowanymi przez system warunkami bezpieczeństwa obiektu.

17. Do każdego apartamentu przysługuje jedno miejsce parkingowe na terenie obiektu. Za kolejne pojazdy właściciele zobowiązani będą do uiszczenia opłaty w wysokości 50zł za dobę.

18. Pobieramy kaucję zwrotną w wysokości opłaty za jedną dobę na poczet ewentualnych zniszczeń. Po zakończeniu pobytu, kaucje zwracamy w pełnej kwocie, jeśli w apartamencie nie wyrządzono szkód.

19. Ręczniki i pościel wymieniamy na życzenie klienta przy pobytach powyżej 7 dni.

20. Obowiązuje absolutny zakaz zmywania makijażu itp. ręcznikami stanowiącymi wyposażenie Apartamentu. W przeciwnym wypadku gość zostanie obciążony kosztami zakupu nowego ręcznika -koszt 300 zł- 1szt.

21. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryb. Złamanie zakazu skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 600 zł na odświeżenie pokoju.

22. Obsługa/lub właściciel ma prawo wejść do apartamentu podczas pobytu lub też nieobecności Gości w celu weryfikacji ilości osób zadeklarowanych podczas rezerwacji lub ewentualnie sprawdzenia stanu technicznego apartamentu. W przypadku przebywania większej ilości osób niż zadeklarowane, goście zostają wyproszeni z apartamentu i obciążeni kosztami pobytu osób dodatkowych w wysokości 150zl/os/doba.

23. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotu kosztów.

Regulamin składania oraz rozpatrywania reklamacji w Pensjonacie mikroKlimat:

Definicje:

  1. „mikroKlimat” oznacza obiekt noclegowy zlokalizowany pod adresem 84-140 Jastarnia, ul. Kościuszki 1, świadczący usługi zakwaterowania.
  2. „Gość” oznacza osobę korzystającą z usług obiektu mikroKlimat.
  3. „Reklamacja” oznacza oficjalne zgłoszenie niezadowolenia Gościa z usług świadczonych przez mikroKlimat.
  4. Składanie reklamacji: Reklamacje mogą być składane przez Gościa osobiście w recepcji obiektu mikroKlimat lub drogą elektroniczną na stronie internetowej www.twojmikroklimat.pl. Reklamacje muszą zawierać imię i nazwisko Gościa, datę oraz szczegółowy opis problemu.
  5. Rozpatrywanie reklamacji: Obiekt mikroKlimat zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji, obiekt mikroKlimat podejmuje działania mające na celu rozwiązanie zgłoszonego problemu. Decyzja w sprawie reklamacji jest komunikowana Gościowi drogą elektroniczną lub osobiście w recepcji Pensjonatu.
  6. Postanowienia końcowe: Obiekt mikroKlimat podejmuje wszelkie starania, aby rozpatrzyć reklamację w sposób rzetelny i sprawiedliwy. W przypadku braku zadowalającego rozwiązania dla Gościa, przysługuje mu prawo skorzystania z innych dostępnych środków ochrony prawnej.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Mikroklimat Adam Tokarczyk Jastarnia ul. Kościuszki 1 tel. 692 143 688

Mikroklimat Bożena Tokarczyk Jastarnia ul. Kościuszki 1 tel. 603 887 463

email: rezerwacja@twojmikroklimat.pl

2. Celem przetwarzania jest:

a. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu w trakcie pobytu.

b. Wywiązanie się z obowiązku opłaty miejscowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Jastarni.

3. Dane przetwarzane są na podstawie artykułu 6, punkt 1, litera a , b, c, d, oraz f.( prawnie uzasadniony interes administratora: zapewnienie bezpieczeństwa mienia należącego do administratora).

4. Dane przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy

5. Osoba której dane dotyczą ma prawo do:a. Dostępu do swoich danych które przetwarza administrator .b. Sprostowanie danych przetwarzanych przez administratora.c. Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególnie nie mówią inaczej.d. Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych.

6. Odbiorcami danych osobowych są:a. Urząd Miejski w Jastarni w celu uiszczenia opłaty miejscowej.b. Bank w którym konto posiada administrator w celu zaksięgowania wpłat dokonywanych na konto.

7. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE lub organizacji międzynarodowych.

Po zapoznaniu się z regulaminem proszę zarezerwować pobyt w naszym obiekcie.

Regulamin obiektu mikroKlimat podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na niniejszej stronie internetowej www.twojmikroklimat.pl, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta w apartamentach.

Dane rejestrowe firmy:

mikroKlimat Adam Tokarczyk

ul. Kościuszki 1

84-140 Jastarnia

NIP: 587-160-78-60

REGON: 364004817