Kapliczka ku czci św. Rozalii: Dla Wyznawców Świętych

06 / 12 / 2023
Artykuły
Skopiowano!

Współczesna Jastarnia to owoc połączenia dwóch historycznych miejscowości, które kiedyś były oddzielone i wyraźnie się od siebie różniły zarówno wyznaniem, jak i przynależnością administracyjną. Te dwa obszary to katolicka Jastarnia, związana historycznie z miastem Puck, oraz protestancki Bór, który był częścią Gdańska.

Historia tych dwóch miejscowości jest skąpana w legendzie o cudownym ocaleniu od groźnej epidemii dżumy, która nawiedziła Bór i Jastarnię w latach 1707-1711. To właśnie w tych trudnych czasach pojawił się ksiądz katolicki, którego obecność i rada miały jednak ogromne znaczenie.

Ksiądz ten, będąc świadomym niebezpieczeństwa i cierpienia, które niesie ze sobą epidemia, zwrócił się ku wierzeniom i wskazał ludziom drogę ku nadziei. Przywołał opiekę św. Rozalii i zachęcił mieszkańców do oddania się pod jej patronat. Ludzie zgromadzili się w modlitwie, błagając o ocalenie i zakończenie tej okrutnej zarazy.

Dzięki wznoszonym do nieba modlitwom i wierzeniom w moc świętej Rozalii, choroba zaczęła ustępować. Epidemia cofała się, a zdrowie powracało do mieszkańców Boru i Jastarni. To były chwile wielkiej radości i wdzięczności za cudowne uzdrowienie.

W podziękowaniu za ocalenie, mieszkańcy postanowili uczcić św. Rozalię. Wybrali miejsce, w którym ksiądz katolicki udzielił sakramentu pokuty podczas najcięższych chwil. W 1883 roku wzniesiono niewielką kapliczkę ku jej czci przy ulicy Rybackiej. To miejsce stało się symbolem jedności w wierzeniach i pamiątką o cudownym ocaleniu.

Co roku z jastarnickiego kościoła odbywa się uroczysta procesja do kapliczki św. Rozalii. To czas, kiedy mieszkańcy jednoczą się w modlitwie, niosąc ze sobą swoją wiarę i wdzięczność. Kapliczka, która przez lata przyciągała pielgrzymów i wiernych, posiadała także dzwon, który wisiał tam jako symbol historii i wiary. Niestety, niedawno został zdjęty, ponieważ dzieci, bawiąc się nim, narażały go na uszkodzenie.

Mimo to, to miejsce nadal emanuje duchem wiary i historii, które przypominają nam o sile modlitwy, wspólnoty i nadziei. Jastarnia to nie tylko malownicze wybrzeże Bałtyku, ale także miejsce, w którym duchowość i tradycja są głęboko zakorzenione w życiu codziennym, a legenda o św. Rozalii jest żywą częścią tej historii.

Od lipca do września przy kapliczce odprawiane są niedzielne Msze Święte.

Szukasz noclegu nad morzem?

Zobacz apartamenty